menstruační cyklus

přirozená součást života ženy

Menstruace

Menstruace je periodické krvácení vyvolané fyziologickými změnami v těle dívek a žen. Počátek menstruačního krvácení obvykle nastává v období puberty, kdy se také u dívek začínají vyvíjet sekundární pohlavní znaky. Již od prvního menstruačního cyklu žena prochází reprodukčním obdobím, které ji připravuje na plození dětí.

Menstruace je trvalou součástí života každé ženy a trvá až do období menopauzy, která nastupuje obvykle kolem 50. roku života ženy a kdy také reprodukční období končí.

Proč máme menstruaci?

Menstruace není za trest. Je to důkaz ženství. Je to symbol plodnosti. Je to cesta, kterou se ženské tělo čistí. Proto také ženské tělo dokáže tak úžasné věci, jako počít a porodit dítě. Proto se ženy dožívají vyššího věku. Protože se jejich krev pravidelně obměňuje a čistí. Je tedy velice důležité, aby ženy a dívky přestaly vnímat menstruační cyklus jako něco, co je za trest, ale aby braly tyto dny jako důležitou součást svého života, sebe sama. A to se může stát jen tehdy, pokud bude žena prožívat tyto většinou velice nekomfortní dny v poklidu, bez bolestí a v psychické pohodě. Tedy tak, jako kdyby šlo o zcela běžné dny mimo menstruační období.

Při menstruaci pociťuje naprostá většina žen psychickou úzkost, podrážděnost, fyzickou slabost, bolest a pokles energie. To vše se děje v ženském těle těsně před započetím menstruace, popřípadě během prvního menstruačního dne. Vzhledem k opakovanému stavu těla i mysli, který probíhá každý měsíc, působí období menstruace pro ženy jako nepříjemné období, které je nutno si odbýt.

Ženské tělo je v očekávání bolesti, zároveň v těchto dnech dochází k uvolňování hormonů, které způsobují přecitlivělost a podrážděnost.

Samotné krvácení při menstruaci je zapříčiněno odlučováním části děložní sliznice. Proto tento proces často doprovází bolest či nevolnost. Odborně se takto bolestivá menstruace nazývá dysmenorea. Nepříjemné fyzické i psychické stavy lékaři vypozorovali zejména u žen mladšího věku. Bolestivou menstruaci však mohou zažívat i ženy středního a vyššího věku.

Krvácení

Mnoho žen trápí také silné a dlouhotrvající krvácení, které může být pravidelné či nepravidelné. Tento stav je mnohdy doprovázen dalšími nepříjemnými stavy, jako je nadýmání se, nafouklé břicho, bolest hlavy, která může přejít až v migrénu či stavy úzkosti a podrážděnosti. To vše pak častokrát podtrhují křeče a bolest v oblasti podbřišku.

V období mimo menstruaci pak občas dochází i k tzv. špinění, nebo-li ke slabému krvácení mimo dny menstruace. To se děje zejména tehdy, není-li v tělo hormonální hladina v rovnováze.

Jednotlivé fáze menstruačního cyklu

Čtyři fáze menstruačního cyklu

Během menstruačního cyklu se v těle ženy odehrávají procesy, které se pravidelně opakují každý měsíc, a které mají za úkol připravit ženu na proces reprodukce, přípravy nového a zdravého života.

U dívek se první projevy menstruace objevuje po 12. roku jejich života, z počátku bývá jejich menstruační cyklus nepravidelný, ale v průběhu doby se cyklus ustálí.

Menstruační cyklus ženy probíhá ve 4 fázích, během kterých se odehrávají změny, a to jak uvnitř ženského těla, tak i v ženské psychice. Jeden cyklus trvá obvykle 28 dní a jeho dvěma vrcholy jsou menstruační a ovulační období.

Fáze menstruační

Počátek menstruačního cyklu je charakterizován menstruačním krvácením. To nastává, pokud nedošlo k oplodnění a zahnízdění dozrálého vajíčka. Dochází k stáhování stěn v děloze a k odumření nepotřebných slizničních buněk. Následně po uvolnění stahů přitéká do sliznice nová krev, která tyto odumřelé buňky odplaví. Tělo se takto pročišťuje a zbavuje se nepotřebné děložní sliznice (výstelky) s krví a hlenem, čímž se připravuje pro oplodnění v nastávajícím cyklu.

Délka menstruačního krvácení se u jednotlivých žen může různit, obvykle trvá 2-7 dnů. Během krvácení se ztratí průměrně 30-80 ml krve.

V tomto období ženy obvykle pociťují únavu, nedostatek energie, vyhledávají možnost odpočinku a více spí. Taktéž jsou uzavřenější a méně komunikativní.

Fáze předovulační

Ženské tělo se v tomto období připravuje na ovulaci. V jednom z vaječníku postupně dozrává vajíčko a vaječníky začínají produkovat zvýšené množství estrogenu. Díky tomu se v děloze začíná tvořit nová sliznice a děložní čípek začíná produkovat více hlenu.

Ženy mají v tomto období spoustu energie, zvládnou spoustu činností, jsou veselé a optimistické. Postačuje jim méně spánku, během dne mají více fyzických sil a daří se jim lépe hubnout. Rády flirtují a baví se, jejich sexuální potřeby jsou poměrně výrazné.

Toto předovulační období trvá přibližně 6 dní. V tomto cyklu dozraje obvykle jen jedno vajíčko.

Fáze ovulační

Během této fáze dochází k uvolnění již dozrálého vajíčka z folikulu vaječníku do vejcovodu. Tento proces se nazývá ovulace, v rámci celého cyklu se jedná o nejkratší období, a trvá zpravidla 2-3 dny.

Během tohoto krátkého období se výrazně zvyšuje produkce LH hormonu, díky čemuž dochází k snazšímu uvolnění vajíčka. Pravděpodobnost jeho oplodnění je nejvyšší právě v tomto ovulačním období. Hlen z děložního čípku udržuje v pochvě zásadité prostředí a napomáhá tak spermiím dosáhnout svého cíle – vajíčka. Některé ženy mohou mít v tomto období výtoky z pochvy, jež mohou být někdy doprovázené mírným krvácením, tzv. špiněním. K oplodnění vajíčka musí dojít do 12 hodin po jeho uvolnění, jinak vajíčko odumírá a stává se bezcenné.

Ženy mají v tomto období větší množství energie, jsou produktivní a sexuálně aktivní. Tělo je připraveno na početí.

fáze předmenstruační

V této fází vajíčko putuje do dělohy, a v případě, že není oplodněno, tak spolu s děložní sliznici odchází a je vyplaveno z těla ven.

Prázdný folikul se uzavírá a mění se v žluté tělísko produkující estrogeny a progesteron, který napomáhá k růstu děložní sliznice. Množství hlenu děložního čípku se snižuje.  V případě, že vajíčko nebylo oplodněno, žlutě tělísko zaniká a zároveň klesá hladina progesteronu. Dochází ke zúžení krevní stěny v sliznici a začíná její odumírání. Tímto se celý cyklus uzavírá a navrací se opět k menstruačnímu období.

Předmenstruační fáze trvá okolo 13 až 14 dní a je z celého cyklu nejdelší. Ženy toto období velice silně vnímají, bývají sexuální aktivní, vášnivé, mívají návaly energie. Často se u nich projevují změny nálady, mívají potíže s koncentrací a se soustředěním, občas se projevuje nervozita či zvýšené emoce.

Lze mít pohlavní styk během menstruace?

Pohlavní styk během období menstruace se obvykle nedoporučuje. Pohlavní orgány ženy jsou v tomto období mnohem citlivější a také může docházet k infekcím. Psychika ženy je v tomto období v nerovnováze a tak obvykle nebývá na milování příliš chuti. Přesto není pohlavní styk v tomto období škodlivý. Některé ženy mohou v tomto období naopak cítit zvýšenou touhu po sexuální aktivitě. A jak je to s možným otěhotněním během tohoto období? Některé ženy ovulují těsně po menstruaci, spermie mohou do tohoto období přežít a žena tak může otěhotnět.

Trápí Vás menstruační potíže?
Vyzkoušejte přípravek Menstrin!